Aangenaam in vastgoed

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van JOB is zowel bedrijfsgebonden als persoonsgebonden. Dat wil zeggen dat er per bedrijf slechts één persoon lid kan worden c.q. zijn én dat hij of zij aan een aantal criteria dient te voldoen. Onze (toekomstige) leden:

  • zijn werkzaam bij een bedrijf passend in onze doelgroep en gewenste brancheverdeling;
  • hebben relevante werkervaring (minimaal 3 á 4 jaar);
  • zijn actief binnen de Brabantse vastgoedmarkt;
  • zijn maximaal 35 jaar oud;
  • hebben een open, kritisch en gedreven persoonlijkheid;

Mocht je geïnteresseerd zijn in het lidmaatschap van JOB, laat het ons dan weten. Wij geven exact aan wat de te volgen procedure is. Wij verwachten van potentiële leden een motivatiebrief met een door de directie ondertekende bijlage. Het bestuur van de vereniging zal op basis van deze stukken afwegen of een kandidaat lid past binnen de criteria (binnen 1 maand).

Indien een lid van JOB zijn/haar lidmaatschap wenst te beeindigen dient men dit schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur uiterlijk vier weken voor het einde van het boekjaar (31 december).